12/18/2018

ដំណឹងជ្រើសរើស ពលករ- ពលការិនី ជាច្រើននាក់ ទៅ ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេស ដោយស្របច្បាប់

  ✔* ក្រុមហ៊ុន១៦៨មេនផៅវ័រ សឹបផ្លាយ ខូអិលធីឌី, 168 MANPOWER SUPPLAY CO.,LTD, ជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជួន ពលករ​-ពលការិនីខ្មែរ ទៅ ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេស ដោយស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវ តាមការអនុញ្ញាត្តិក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕​   *  ✔*ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ សូមប្រកាសជ្រើឹសរើស ពលករ-ពលការិនី ជាច្រើននាក់ ទៅ ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេស ដូចជា ប្រទេស : 1 ប្រទេស ថៃ 2 ប្រទេស សឹង្ហបូរី 3 ប្រទេស ជប៉ុន 4 ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី  ✔*​ សេវាកម្ម  1 ជួយស្វែងរក ការងារ ជួន​ ពលករ-ពលការិនីខ្មែរ 2 ទទួលធ្វើប៉ាស្ព័រ និងវីសាការងារពីរឆ្នាំ ( MOU  ) ✔*អត្ថប្រយោជន៍ ✔* បែបបទដាក់ពាក្យ  ពលករ-ពលការិនី  ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូម […]

Read more
07/13/2018

Wirecast Pro Full Crack 1000% From Sala3d

Download :  Wirecast Pro 6.0.7×64.rar,  Live video streaming production software – Wirecast 7 – Go live with just your webcam or connect multiple cameras scoreboards graphics and remote guests. Twitter and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. March HTML SDK Release . Full Crack Resource Hacker. Wirecast is used at every level […]

Read more
07/13/2018

Telestream Wirecast 9.0.1 full Cracked From Sala3d

  Telestream Wirecast 9.0.1 lets you capture an unlimited number of input devices from live camera feeds, iOS cameras (coming soon), computer desktop, Web feeds, and more. Then add polish and professionalism to your broadcast with live switching, transitions, titles, lower thirds, and more. And finally, use the built in multi format encoding capabilities and […]

Read more
06/12/2018

Top Dogecoin Cloud Mining 2018

 Create  Wallt Dogcoin 1 Website  Find your DogeMiner Cloud mining is greatly suited for novice miners who would like to try out mining and earning cryptocurrency; as well as seasoned miners who don’t want the hassle or risks spent on home mining equipment maintenance. 2 Website  The Best Dogecoin Mining! Mining begins immediately. DogeSpeedMiner Free Version […]

Read more
05/31/2018

cryptocurrency market 2018

cryptocurrency-currencies becomes more and more popular, and I see a lot of questions on different forums from people who are interested in them and are ready to invest money, but don’t understand how this works and how to invest wisely and with good profit. 1 Binace  My Referral ID:  28368262 Bit-Z is committed to providing global […]

Read more
Scroll Up